Menu
menu O Firmie
menu Szkolenia
menu Kursy na uprawnienia
menu Pozostałe kursy
menu Referencje/Certyfikaty
menu Kontakt
rzetelna firma

Nasz Ośrodek Szkoleniowy może zaoferować Państwu następujące usługi:

* Kompleksową obsługę firmy w zakresie BHP i P.POŻ

* Audyt Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w firmie

* Wprowadzanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

* Doradztwo w dziedzinie doboru środków ochrony indywidualnej

* Dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz wykonanie oceny ryzyka zawodowego

* Przygotowanie dokumentacji powypadkowej, udział w dochodzeniach powypadkowych

* Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

* Reprezentowanie Klienta przed PIP i PIS, w sprawach dotyczących BHP

* Wykonanie instrukcji BHP

* Badanie warunków środowiska pracy i narażenie na czynniki szkodliwe

* Kontrole BHP

* Doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

* Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

* Ochrona P.POŻ

* Pomiary elektryczne

* Pomoc przy odbiorach obiektów i stanowisk pracy

* Deklaracje zgodności maszyn i urządzeń (audyt potwierdzający zgodność bezpieczeństwa)

* Doradztwo w zakresie Prawa Pracy

oferta

oraz Kursy i Szkolenia:

* Szkolenia wstępne i szkolenia okresowe BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami

* Kursy spawania (TIG, MAG, MIG, gazowe i elektryczne), przedłużenie uprawnień w zależności

od rodzaju uprawnień

* Kursy energetyczne (E1, D1, E2, D2)

* Kurs "Obsługa wózka widłowego"

* Kurs "Żurawie HDS"

* Kurs "Obsługa suwnic SI , SII"

* Kurs "Obsługa podestów ruchomych"

* Kurs "Kadrowa w firmie"

* Kurs dyrektorów i wychowawców obozów i kolonii